Monday, August 03, 2009AZIMAT

Sebagaimana yang kita lihat pada gambar ini ialah azimat atau nyanya orang Brunei, JIMAT.

Percayakah kitani pada tangkal atau azimat ani? Ada orang mengatakan memakai jimat akan dapat memberi kebaikan dan keuntungan bahkan ada yang percaya bahawa jimat atu dapat menyembuhkan penyakit, dapat meninggikan markah periksa dan macam-macam lagi. Sebenarnya semua andaian itu adalah tidak benar malah boleh membawa kepada syirik dan memesongkan akidah umat Islam. Jesteru semua jimat tersebut perlu kita buang, bakar dan betulkan setiap kepercayaan yang salah.

Dalam hal ini kita ingin menyebut mengenai Al-Quran. Pada keseluruhannya Al-Quran itu adalah ubat segala macam bentuk penyakit baik penyakit rohani mahupun jasmani. Perkara ini telah dijelaskan di dalam al-Quran melalui Firman Allah Subhanahu Wataala:

Tafsirnya: “Dan kami turunkan dengan beransur-ansur daripada Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya, dan (sebaliknya) al-Quran itu tidak menambahkan orang-orang yang zalim (disebabkan keingkaran mereka) me-lainkan kerugian jua.” (Surah al-Isra)

Firman Allah Subhanahu Wa’Taala lagi:

Tafsirnya: “Wahai umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada dalam dada kamu, dan juga menjadi petunjuk keselamatan, serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (Surah Yunus:57)

Marilah kita menyelidiki apa sebenarnya penggunaan atau pemakaian tangkal dan azimat itu?

Tangkal atau azimat pada kebiasaannya adalah benda-benda atau tulisan yang dibungkus, dikalungkan atau dibawa oleh seseorang dengan maksud sebagai penangkal kejahatan untuk menolak segala jin atau syaitan dan sihir, di samping untuk keselamatan atau penyembuhan. Ada kedapatan disimpan di dalam bag untuk banyak duit, dalam almari supaya kaya, bawah bantal, dalam kereta dan lain-lain lagi.
Apakah sebenarnya perbezaan tangkal atau azimat itu?
Apa sebenarnya Tangkal itu? Dari segi bahasa:

Dalam bahasa Arab disebut sebagai “Tamimah“ iaitu barang yang digantung di tangan kanak-kanak atau lainnya kerana menolak ‘ain (kejahatan mata). Menurut al-Kholkoli, “Tamimah“ itu ialah benda yang digantung di leher kanak-kanak yang diperbuat daripada manik-manik atau tulang untuk menolak penyakit ‘ain.

Menurut kamus dewan, tangkal itu ialah sesuatu untuk di-gunakan untuk menolak bala (penyakit hantu,jin dan ‘ain).

Ia juga bererti azimat seperti Tangkal Bisa, Tangkal Jin, Tangkal Sawan dan Tangkal Sahari Bulan (Azimat yang berbentuk bulan sabit daripada emas atau perak yang digantung di leher kanak-kanak).

Manakala, azimat pula ialah bahan yang terdiri daripada tulisan yang ditulis pada kertas,kain,keratan kayu tertentu atau sisik tenggiling yang dipakai pada bahagian tertentu tubuh badan seperti pinggang yang dianggap mempunyai sakti dan boleh mengelakkan penyakit,bencana dan sebagainya.

Pada kebiasaannya tangkal dan azimat itu kedua-duanya dianggap oleh sebahagian masyarakat dapat menyembuhkan penyakit atau melindungi diri dan keluarga daripada bahaya seperti bahaya gangguan jin, sengatan kala jengking, kejahatan ‘ain, kedengkian orang dan sebagainya.

Nah sekarang kita sudah dapat mengenal pasti apa dia tangkal dan apa dia azimat.

Pandangan Islam Terhadap Tangkal Dan Azimat~

Menurut al-Qurthubi bahawa tangkal itu terbahagi kepada tiga perkara.
Yang pertama, tangkal yang dibuat oleh orang-orang jahiliah daripada perkara yang tidak dipahami tujuannya. Tangkal seperti ini wajib dijauhi supaya tidak belaku syirik atau membawa (menyekutukan Allah).

Yang kedua, tangkal yang digunakan dengan ‘kalamullah’(al-Quran) atau dengan nama-nama Allah Subhanahu Wataala dan sifat-sifatnya. Tangkal seperti ini harus di-gunakan bahkan menjadi sunat jika tangkal itu bersumber daripada hadis atau ‘atsar’ sahabat.

Yang ketiga, tangkal-tangkal yang digunakan bukan daripada nama atau sifat Allah Subhanahu Wataala dan bukan daripada Firman Allah, Seperti nama-nama malaikat atau orang salih atau nama mu’azhzham daripada makhluk seperti ’Arasy’.

Tangkal seperti ini lebih baik ditinggalkan. Jika tangkal itu mengandungi perkara menghormatkan perkara makhluk itu, maka ’sayugia’ dijauhkan seperti menjauhi daripada bersumpah bukan dengan nama Allah Subhanahu Wataala.

Tangkal Dan Azimat Yang Diharuskan dan dibenarkan

Tangkal dan azimat yang harus atau boleh di-gunakan itu ialah yang diketahui erti dan tujuan-nya serta harus pula pada syara’ seperti ianya mengandungi zikir kepada Allah Subhanahu Wataala.

Menurut Imam Al-Khaththabi, bahawa apabila tangkal dan azimat itu mengandungi zikir kepada Allah, maka adalah sunat digunakan bagi tujuan mengambil berkat daripada zikir-zikir itu. Tetapi, dalam hal keberkesanannya, hanya Allah jualah yang memberi perlindungan, menyembuhkan dan sebagainya kepada penggunanya bukan yang lain (bukan tangkal dan azimat itu).

Menurut Imam an-Nawawi pula, sunat menggunakan azimat yang menggunakan ayat al-Quran dan zikir-zikir yang ma’aruf.

Menurut Imam Ibnu Hajar, ulama telah ijma’ mengenai keharusan pe-makaian tangkal dengan ‘kalamullah’ atau nama dan sifat Allah Subhanahu Wataala,bergantung pada tiga syarat;

1. Hendaklah tangkal itu dengan menggunakan firman Allah atau nama dan sifat-sifatnya. Tangkal itu juga digunakan dengan bahasa Arab atau bahasa lain yang diketahui ertinya, dan hendaklah orang yang membuat atau memakai tangkal itu jangan beri’tiqad bahawa tangkal itulah yang memberi kesan. Kesan baik dan jahat itu datang-nya daripada Allah Subhanahu Wataala jua.

Dalil yang mengharuskan bagi penggunaan tangkal dan azimat itu telah disebutkan dalam hadis Rasullullah Shallallahu Alaihi Wassalam, daripada ‘Auf Bin Malik Al-Asyja’iy telah berkata:

Maksudnya: “Dahulu di zaman jahiliah kami menggunakan tangkal-tangkal. Lalu kami bertanya: “Wahai Rasullullah! Bagaimanakah pandangan mu tentang itu?” Baginda bersabda: “Tunjukkanlah kepada saya tangkal-tangkal kamu itu, tidak mengapa menggunakan tangkal-tangkal yang tidak ada padanya syirik.”
(Hadis riwayat Muslim)

Dalam sebuah riwayat, Anas Radhiallahu’anhu telah bertanya kepada Tsabit Rahimahullah yang sedang sakit:

Maksudnya: “Mahukah kamu aku jampikan dengan jampi Rasullullah Shallallahu Alaihi Wassalam?” Dia menjawab: “Ya.” Berkata Anas: “Ya Allah, Tuhan manusia yang menghilangkan kesengsaraan, sembuhkanlah. Engkaulah penyembuh. Tidak ada penyembuhan melainkan penyembuhan Mu, penyembuhan yang tidak meninggalkan sebarang kesakitan.”
(Hadis riwayat Abu Daud)

Dalam riwayat yang lain, ‘Aisyah Radhiallahu’anha berkata:

Maksudnya: “Nabi Shallahu Alaihi Wassalam ketika menjampi baginda membaca: “ Debu tanah kami dan air liur sebahagian kami, menyembuhkan sakit kami dengan izin Tuhan kami.”
(Hadis riwayat Al-Bukhari)

Dalam hadis yang lain, ‘Aisyah telah ditanya mengenai jampi tehadap binatang yang mempunyai racun, lalu ‘Aisyah men-jawab:

Maksudnya: “Nabi Shallahu Alaihi Wassalam telah memberi kelonggaran untuk berjampi daripada setiap sesuatu yang mempunyai racun.” (Hadis riwayat Al-Bukhari)

Di dalam kitab dalil Al-Falihin Syarh Riyadh Ash-Shalihin, Ar-Rabi telah bertanya kepada Imama Asy-Syafie tentang pemakaian tangkal atau azimat, maka Imam Asy-Syafie men-jawab:

Ertinya: “Tidak mengapa memakai tangkal dengan kitab Allah (Al-Quran) atau dengan apa yang diketahui daripada zikir Allah.”

Tangkal Dan Azimat Yang Harum Digunakan

Adapun tangkal dan azimat yang diharamkan ialah sesuatu yang dibuat oleh orang-orang zaman jahiliah seperti diikat tembaga di lengan sebagai azimat dan dikalungkan sesuatu di leher sebagai azimat atau sesuatu yang dibuat sebagai sihir, umpamanya supaya isteri cinta kepada suami atau sebaliknya atau tangkal dan azimat itu tidak dapat difahami erti dan tujuan-nya. Ini adalah kerana tangkal dan azimat seperti ini boleh jadi mengandungi perkara-perkara yang membawa syirik.

Orang-orang jahiliah beri’tiqad bahawa tangkal dan azimat itu menolak bencana dan kejahatan. I’tiqad seperti itu adalah dosa besar. Walaupun kita tidak dapat mengatakannya sebagai syirik, tetapi ia boleh membawa dan menarik seseorang ke dalam ‘gawang syirik’ (menyekutukan Allah) dan menyekutukan Allah itu adalah kafir atau menjadikan orang Islam murtad (keluar dari agama Islam).

Selain daripada itu, penggunaan tangkal dan azimat juga boleh menjadi haram apabila ia melanggar prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan oleh syara’. Jika orang yang memakai tangkal atau azimat itu bukan setakat untuk megabit berkat sahaja, bahkan beri’tiqad bahawa tangkal dan azimat yang dipakainya itu mempunyai kuasa ghaib atau kesakitan yang boleh menolak bencana dan sebagainya, maka I’tiqad seumpama ini akan merosakkan prinsip aqidah Islam yang sebenar.

Larangan memakai tangkal dan azimat yang menyalahi prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan oleh syara’ itu ada disebutkan dalam beberapa buah hadis Rasullullah Shallallahu Alaihi Wassalam bersabda:

Maksudnya: “Sesiapa menggantung (memakai) azimat, maka Allah tidak akan sempurnakan baginya, dan sesiapa menggantung wada’ah (suatu benda putih yang diambil daripada laut bagi pelimun daripada mata orang) maka Allah tidak akan memberinya tenang dan selesa.”
(Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim)

Dalam riwayat yang lain pula, bahawa satu kumpulan terdiri daripada sepuluh orang telah datang mengadap Rasullullah Shallallahu Alaihi Wassalam dan sembilan orang daripadanya telah mengikat ikatan setia. Rasullullah Shallallahu Alaihi Wassalam enggan mengikat ikatan setia dengan lelaki yang seorang itu, Orang-orang bertanya apakah sebab-nya, sabda baginda: “Di lengan atasnya ada azimat,maka orang itupun menanggalkan azimat itu dan Rasullullah Shallallahu Alaihi Wassalam pun mengikat setia dengannya, kemudian baginda bersabda:

Maksudnya: “Barangsiapa menggantung (memakai) azimat, maka dia telah menyekutukan Allah.” (Hadis Riwayat Al-Imam Ahmad)

Manakala hadis yang dikhabarkan oleh Imran Bin Hushain, bahawa Rasullullah Shallallahu Alaihi Wassalam telah terpandang suatu ‘halaqah’ (lingkaran) di atas lengan seorang lelaki dan baginda meminta supaya benda itu ditunjukkan kepadanya. Berkata orang itu: “Lingkaran itu berasal daripada tembaga,” maka bersabda Rasullullah:

Maksudnya: “Celaka! Apa ini?” Berkata orang itu, “Ini daripada jenis wahniah (azimat bagi penyakit di lengan atas).” Sabda baginda: “Sanya wahinah itu tidak menambahkan kamu melainkan menambahkan sakit lengan. Tanggalkanlah ia daripada kamu, kerana kalau kamu mati, dan ia masih ada di badan kamu, kamu tidak akan beruntung untuk selama-lamanya.”
(Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zainab, isteri Abdullah katanya:

Maksudnya: “Telah datang orang tua kepada kami untuk menjampi humrah (penyakit sejenis Ta’un), sementara kami mempunyai tempat tidur yang kakinya panjang. Apabila Abdullah masuk, dia berdehem-dehem dan bersuara. Maka pada suatu hari Abdullah masuk, lalu bersembunyi orang tua itu ketika mendengar suaranya. Lalu Abdullah datang dan duduk di sampingku (Zainab) dan menyentuhku, kemudian dia mendapati pada sentuhan itu benang, lalu bertanya: “Apa ini?” Maka saya menjawab: “Ini adalah tangkalku yang di dalamnya jampi penyakit humrah.” Maka Abdullah pun menarik dan memotongnya, lalu membuangnya. Berkata Abdullah: “Sesungguhnya keluarga Abdullah tidak berhajat kepada sesuatu yang syirik.” Saya mendengar Rasullullah Shallallahu Alaihi Wassalam bersabda: “Bahawa tangkal-tangkal, azimat-azimat dan tilawah itu menyekutukan Allah.”

Saya berkata: “Sesungguhnya pada suatu hari saya telah keluar dari rumah, maka si polan telah melihatku. Lalu mata saya yang sebelah arah polan itu telah melelehkan air mata. Maka apabila saya tinggalkan orang itu, berhentilah air mata itu dan apabila saya biarkan dia, meleleh lagi air matanya.”

Berkata Abdullah: “Itulah perbuatan syaitan. Apabila engkau ikut perbuatan syaitan ia tinggalkan engkau dan apabia engkau derhaka kepada syaitan, maka ia cucuk mata engkau, tetapi jikalau engkau buat sebagaimana yang telah dibuat oleh Rasulullah, adalah lebih baik kepada engkau dan lebih lekas engkau sembuh. Engkau renjiskan air pada matamu, dan engkau berdoa: Mohon hilangkan sakit ini, ya Tuhan manusia, dan mohon sembuhkan, Engkau lah yang Penyembuh, Tidak ada penyembuhan melainkan penyembuhanMu, penyembuhan yang tidak meninggalkan sebarang kesakitan.

Demikianlah sidang pembaca yang dirahmati Allah sekalian. Marilah kita sama-sama menghindari perkara syirik supaya terhindar dari murka Allah.

Saturday, June 20, 2009

Lima Ciri Perkukuh Institusi Keluarga

Lima Ciri Perkukuh Institusi Keluarga


Hidup berkeluarga adalah fitrah setiap manusia yang dicipta Allah. Hidup berpasangan atau berkeluarga amat digalakkan Islam kerana pembentukan keluarga bukan sekadar memenuhi fitrah tabii manusia, tetapi juga mempunyai matlamat lebih penting iaitu untuk mendapat keredaan Allah.

Melalui institusi kekeluargaan setiap individu yang menjadi anggotanya akan dapat dibimbing dan dibantu antara satu sama lain dalam menunaikan tanggungjawab diamanahkan.

Kepentingan berkeluarga dititikberatkan oleh Islam sejak daripada awal kewujudan manusia malah, menjadi lebih penting apabila masyarakat hari ini diserang pelbagai keruntuhan sosial yang semakin membimbangkan.

Ini diburukkan lagi dengan kesibukan mengejar keuntungan material dan harta benda melebihi perhatian yang diberikan kepada keluarga. Keluarga yang bertakwa adalah keluarga yang mencontohi keperibadian dan akhlak ditunjukkan Rasulullah SAW.

Ini dibuktikan walau bagaimana sibuknya Baginda menjalankan tugas sebagai Rasul dan pemimpin negara, tanggungjawab terhadap keluarga tidak sekali-kali diabaikan.

Ciri-ciri keluarga yang bertakwa ialah:

(1) Bertanggungjawab

Semua anggota keluarga mempunyai tanggungjawab sesuai dengan kedudukannya dalam keluarga. Suami, isteri, bapa, ibu atau anak mempunyai tanggungjawab antara satu sama lain. Suami atau bapa mempunyai tanggungjawab berat untuk menjaga dan membimbing ahli keluarga supaya sentiasa berada di jalan yang diredai Allah. Ini kerana, keluarga yang bahagia tertegak atas dasar amanah dan tanggungjawab suami atau bapa selaku ketua keluarga.

Firman Allah yang bermaksud: "Wahai orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya terdiri daripada malaikat yang kasar dan keras dan tidak menderhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan mengerjakan apa yang diperintahkan." - (Surah at-Tahrim, ayat 6)

(2) Amanah

Amanah dan jujur dalam setiap tindakan perlu bagi memastikan keluarga yang dibentuk terus kekal serta menikmati ketenangan dan kebahagiaan sepanjang masa. Ini dilakukan dengan memberikan iltizam atau komitmen berterusan serta ikhlas dalam menunaikan kewajipan kepada Allah selain memastikan hak setiap ahli keluarga turut dipenuhi.

Sebagai bapa atau ibu, kita perlu menanamkan rasa cinta terhadap agama iaitu kepada Allah dan Rasul-Nya dalam diri setiap ahli keluarga. Antara nilai amanah yang harus dipenuhi termasuklah mengambil berat mengenai solat untuk membina ketakwaan dan sahsiah yang baik.

Firman Allah yang bermaksud: "Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada melakukan perkara yang jahat dan mungkar." - (Surah al-Ankabut, ayat 45)

(3) Mempunyai kekuatan peribadi

Setiap ahli keluarga perlu memiliki kekuatan peribadi untuk sentiasa bersifat teguh dalam mengharungi segala bentuk cabaran dan dugaan yang bakal menimpa. Kekuatan peribadi dapat memperkukuhkan lagi ikatan kekeluargaan.

Ini dapat diterjemahkan melalui sikap tenang, sabar dan sentiasa bersyukur dalam menghadapi apa juga ujian serta dugaan. Ini termasuklah saling memohon dan memberi maaf sesama ahli keluarga serta sentiasa beristighfar (memohon ampun) kepada Allah.

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: "Sesungguhnya dua tabiat yang dicintai oleh Allah adalah murah hati dan sabar."

(4) Mempunyai wawasan

Sebagai bapa atau ibu, masing-masing perlu berbincang untuk menetapkan wawasan yang ingin dan mesti dicapai. Dengan wawasan yang jelas, sudah tentu perjalanan hidup dilalui akan lebih terarah dan dapat memandu keluarga mengorak langkah ke arah kejayaan bersama.

Bagi merealisasikan wawasan itu, setiap anggota keluarga perlulah dari semasa ke semasa bermuhasabah untuk melihat sama ada keluarganya berada di jalan yang betul, diredai Allah atau sebaliknya.

(5) Berakhlak mulia

Ibu bapa dan anak perlu bekerjasama memupuk jati diri untuk menjadi insan yang jujur dan berpekerti mulia. Setiap anggota bertanggungjawab memelihara maruah diri dan keluarga seperti tidak terbabit dalam aktiviti tidak berfaedah atau pergaulan tidak sihat.

Usaha mengukuhkan institusi keluarga, anak juga perlu melaksanakan tanggungjawab mereka. Seperti seorang bapa selaku ketua keluarga bertanggungjawab mendirikan keluarga bertakwa, Islam juga menganjurkan supaya anak bertanggungjawab terhadap kedua ibu bapa.

Tidak dinafikan, tanggungjawab ibu bapa terhadap anak terlalu besar hingga tidak dapat dibayar dengan wang ringgit dan harta benda yang melimpah ruah. Jasa mereka tidak akan mampu untuk dibalas.

Sebagai anak hendaklah kita mengenang jasa mereka, menjalankan kewajipan dan tanggungjawab dengan sempurna dengan mentaati ibu bapa selepas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Mensyukuri Nikmat Allah S.W.T

Allah S.W.T telah mengurniakan kepada kita dengan nikmat yang tidak terhitung banyaknya seperti nikmat umur,nikmat rezeki,nikmat kesihatan,nikmat keamanan,nikmat panca indera seperti penglihatan,pendengaran dan sebagainya.

Sesungguhnya manusia itu dijadikan Allah Subhanahu Wataala dengan sebaik-baik kejadian. Sebagaimana firman-Nya dalam Surah At Tiin ayat 4 tafsirnya :"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya".

Itulah di antara nikmat-nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wataala kepada umat manusia yang hendaknya disyukuri dan dipelihara. Akan tetapi berapa banyakkah hambanya yang bersyukur dan berterima kasih terhadap nikmat yang telah dikurniakan Allah itu?. Kerana kita dapati ada sebilangan orang yang sanggup mengingkari nikmat Allah dengan melakukan kejahatan dan kemungkaran di muka bumi ini sedangkan tujuan Allah Subhanahu Wataala mencipta manusia adalah sebagai khalifah yang memakmurkan bumi dengan kebaikan dan ketaatan.Adapun nikmat yang dinyatakan tadi hanyalah cuma sebahagian dari nikmat-nikmat kurnia Allah. Namun begitu ini belum lagi termasuk nikmat Islam dan iman, nikmat kekayaan, nikmat kebahagiaan hidup, kelazatan, kesenangan rezeki dan sebagainya. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam Al-Quran Surah An Nahl ayat 18 tafsirnya :

"Dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kamu, tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu-persatu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi".

Pendengar Yang dirahmati Allah

Alhamdulillah, kita di Negara Brunei Darussalam ini, baik rakyat jelata mahupun penduduk yang berlindung di bawah naungan kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dari semenjak dahulu lagi hinggalah sekarang terus menikmati nikmat kehidupan yang aman dan sentosa.

Oleh itu kita seharusnya bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wataala kerana di zaman era globalisasi ini, penuh dengan persaingan, pergolakkan dan perpecahan ini. Alhamdulilah, rakyat dan kedaulatan negara kita sentiasa terpelihara, aman dan sejahtera di bawah pemedulian dan keprihatinan raja yang sentiasa mengutamakan kebajikan, keharmonian dan kesejahteraan hidup bernegara dan bermasyarakat, raja yang sentiasa menitikberatkan ajaran Islam dan hukum-hukum Allah dalam pembentukkan dasar pentadbiran, pengurusan dan undang-undang negara mengikut ahli sunnah waljamaah bermazhabkan syafie.
Adapun di antara kemudahan yang dinikmati oleh kita ialah seperti kemudahan tempat beribadat seperti Masjid-masjid, surau-surau serta balai ibadat seluruh negara. Dari segi pendidikan pula, terbinalah institusi-institusi pendidikan tinggi, sekolah-sekolah menengah dan rendah seluruh negara dan lain-lain lagi. Oleh itu marilah kita tanamkan sikap bersyukur dengan adanya pemerintah yang bijaksana, adil dan saksama berteraskan ajaran Islam yang sebenar.

Tidak dapat dinafikan bahawa keamanan dan kestabilan hidup yang kita nikmati dan kecapi di negara ini adalah berkat muafakat dan kesepaduan hidup bermasyarakat, tanpa mengira agama, budaya dan bangsa yang diamalkan. Di sinilah keistimewaan agama Islam yang mengajar umatnya berbuat baik dan kebajikan dan menunaikan tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu Wataala.


Perlu diingat, adalah tidak mustahil nikmat keamanan dan keharmonian yang ada ini akan hilang jika tidak dijaga dan dipelihara. Bukankah Allah Subhanahu Wataala telah menerangkan kepada umat Islam bahawa kunci keberkatan dan keamanan yang berkekalan lagi berterusan itu adalah melalui rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wataala seperti mana janji Allah dalam Surah Ibrahim ayat 7 tafsirnya :

"Dan ingatlah tatakala Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur nescaya aku akan tambah nikmatku kepada kamu dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azabku amatlah keras".

Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah

Sesungguhnya mensyukuri nikmat Allah itu adalah bukan merupakan perkara yang susah, sebenarnya ianya mudah untuk dilakukan. Dan Islam sendiri mengajarkan umatnya untuk bersyukur dengan berzikir dan bertahmid kepadanya, ataupun dengan mengerjakan sujud syukur pada bila-bila masa. Di samping itu, syukur boleh diterjemahkan dengan cara melakukan melalui kepatuhan dan ketaatan kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya.


Saban masa dan ketika kita menikmati kurniaan ALLAH. Setiap detik dan saat sejak kita dilahirkan hinggalah dewasa ini, kita tidak putus-putus dikurniakan dengan pelbagai nikmat. Lantaran ianya berlaku setiap masa dan menjadi sesuatu yang lumrah, lantas kita tidak perasan dan menghiraukannya. Kita seolah-olah terlupa bahawa ia adalah hadiah dan kurniaan ALLAH kepada kita.

Sesuap nasi yang kita makan, setiap teguk air yang kita minum, setiap zarah udara yang kita sedut bahkan setiap pandangan yang kita lihat adalah kurniaan Allah. Tanpa kurniaan ini, kita tidak dapat mengunyah makanan atau meneguk minuman atau menyedut udara di sekeliling kita. Selagi kita hidup di muka bumi ini kita tidak sunyi dari menerima kurniaan ini. Begitulah penyayangnya ALLAH yang bersifat dengan Ar-RAHMAN. ALLAH menganugerahkan kurniaanNya kepada semua makhluk, sama ada yang taat kepadaNya atau sebaliknya. Maka mengapa kita mesti mendustakan kurniaan ini? ALLAH masih sayang kepada hamba-hambaNya meskipun terlalu ramai yang tidak bersyukur di atas nikmat-nikmat itu.
Seperti Firman Allah S.W.T dalam Surah Ar-Rahman Ayat 42

Maka Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

. Allah mengulangi ayat ini sebagai amaran dan ingatan kepada kita supaya menilai semula sejauh mana kesyukuran kita terhadap nikmatNya.

Pendengar Yang Dirahmati Allah

Sebagai makhluk Allah, kita sewajibnya berasa prihatin atas kurniaan ini lalu mensyukuri atas segala nikmat tersebut. Rakaman kesyukuran bukanlah setakat mengucapkan ‘alhamdulillah’. Ianya mesti dibuktikan dengan tindakan berdasarkan prinsip ‘amal makruf, nahi munkar’ atau buat yang disuruh dan tinggalkan yang dilarang. Ini dilakukan setiap masa secara konstan dan terus-menerus.

Malangnya terdapat ramai manusia yang lupa daratan dan lupa akan segala kurniaan ALLAH. Ramai yang tidak mendirikan solat dan segala amalan yang disuruh. Sebaliknya ramai pula yang engkar dan menentang suruhanNya dengan melakukan pelbagai jenis kemaksiatan. Allah Maha Mengetahui bahawa ramai di antara hambanya yang tidak bersyukur, seperti dalam firmanNya dalam surah Saba ayat 13 yang tafsirnya:

(Dan sedikit sekali dari hamba-hamba KU yang bersyukur)


sebagai menunjukkan rasa berterima kasih kita kepada ALLAH, kita hendaklah sentiasa mengabdikan diri kepada ALLAH dengan segala bentuk amalan ibadat di samping kita meninggalkan kerja-kerja maksiat.Allah s.w.t. juga menjelaskan secara tepat sikap manusia yang gopoh dan lemah. Hanya hidup dalam detik-detik masa kini sahaja dan apabila dilanda sesuatu kesusahan ia lantas tidak teringat kepada detik-detik masa silam dan tidak dapat memikirkan masa hadapan.


Sepertimana firman Allah S.W.T dalam surah Hud ayat 9 yang tafsirnya:Dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat(nikmat) dari Kami,kemudian rahmat itu Kami cabut daripadanya,pastilah dia menjadi putus asa lagi tidak bersyukur. (Hud: 9)Mereka berputus asa daripada kebaikan dan tidak mengenang nikmat pada masa silam sebaik sahaja nikmat itu hilang daripadanya walaupun merupakan anugerah daripada Allah kepadanya. Ia menjadi begitu bergembira apabila mendapat nikmat daripada Allah dan merasa angkuh sebaik sahaja ia boleh mengatasi rintangan, mencapai kejayaan dan kesenangan.

Sebaliknya, mereka tidak tahan menanggung kesusahan, tidak sanggup bersabar ketika menghadapi detik-detik kepayahan dan tidak sanggup menunggu detik-detik keselamatan. Ia tidak tahu menjimatkan kegembiraan dan kemegahan apabila mendapat nikmat dan tidak tahu pula membuat perhitungan terhadap kemungkinan hilangnya nikmat-nikmat tersebut.

Akhirnya apabila Allah s.w.t. menarik balik nikmat daripadanya, ia mula dilanda perasaan susah hati dan amat berputus asa kerana nikmat yang dirasai selama ini tidak disyukuri.

Muslimin Muslimat Yang dirahmati Allah

Memang menjadi sikap manusia yang mudah lupa daratan apabila diberi nikmat . Sebaliknya mereka menjadi berputus asa dan kecewa apabila nikmat itu ditarik oleh Allah s.w.t. Mereka tidak berfikir semua pemberian dan kehilangan nikmat itu adalah ujian daripada Allah.

kita hendaklah sentiasa bersyukur dan menggunakan sebaik mungkin nikmat yang diberi. Apabila ditimpa kesusahan dengan kehilangan harta dan segala yang disayangi hendaklah kita menyedari bahawa semua nikmat itu adalah ujian Allah s.w.t. untuk menguji sejauhmana keimanan dan kesyukuran kita kepada-Nya.


Oleh yang demikian, marilah kita terus-menerus mensyukuri nikmat Allah itu dengan cara yang diajarkan oleh Islam. Dan marilah kita sama-sama berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu Wataala supaya raja dan rakyat jelata akan terus-menerus hidup aman sentosa di bawah naungan Allah Subhanahu Wataala jua.


Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah An Nahl ayat 114 tafsirnya :

"Dan bersyukurlah akan nikmat Allah, jika benar kamu hanya menyembahnya semata-mata".

Tuesday, January 06, 2009

TAHUN BARU HIJRAH 1430

TAHUN BARU HIJRAH

Muslimin yang dirahmati Allah,

MARILAH kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wata'ala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala apa jua larangan-Nya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan beriman serta selamat di dunia dan di akhirat.Muslimin yang dirahmati Allah,Beberapa hari sahaja lagi kita akan melangkah ke tahun baru 1430 Hijrah. Sebagaimana kelazimannya pada setiap tahun, kita di Negara Brunei Darussalam ini akan mengadakan Majlis Sambutan Awal Tahun Hijrah, khususnya peringkat negara dan diikuti pula seterusnya oleh kementerian-kementerian serta jabatan-jabatan kerajaan dan juga pihak-pihak swasta dan orang ramai atau orang-orang persendirian dengan berbagai-bagai aktiviti-aktiviti keagamaan dan kerohanian.Tetapi persoalannya sekarang apakah dengan mengadakan majlis sedemikian sudah mencukupi untuk mencapai maksud hijrah tersebut? Kerana yang penting ialah pengajaran dan iktibar daripada peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dihayati dan dijadikan iktibar dan amalan dalam hidup kita sebagai umat Islam dan dengan cara demikian sahajalah kita menjadi umat contoh, mulia dan maju dalam semua aspek kehidupan.Cuba kita renung peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat dan pengikut-pengikut Baginda dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawarah yang telah membuka lembaran sejarah yang paling agung, bukan sahaja dalam perkembangan agama Islam tetapi juga pada tamadun manusia keseluruhannya. Kerana dengan adanya hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka terbentuklah negara Islam pertama di Madinah yang melahirkan satu umat yang bersatu padu, bersaudara, dihormati dan menjadi contoh bahkan dapat melahirkan kemakmuran yang dinikmati oleh rakyatnya secara adil dan saksama. Sementara dari segi muamalat (jualbeli) pula,� amalan riba, penipuan dan kezaliman telah diharamkan. Tetapi segala kegiatan ekonomi yang halal dan bertepatan dengan ajaran Islam dalam perdagangan dan penternakan pula adalah digalakkan.Peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah banyak memberikan pengajaran yang amat berharga dan ianya adalah warisan yang tidak ternilai harganya untuk umat Islam dalam usaha melahirkan 'Baldatun Tayyibatun Warabbun Ghafur' iaitu negara aman makmur dan mendapat keampunan serta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wata'ala.

Antara pengajaran yang dapat diambil dari peristiwa tersebut ialah kesabaran dan ketekunan hati mempertahankan cita-cita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan contoh bagaimana seharusnya kaum Muslimin mempertahankan cita-cita dan menegakkan dakwah Islamiah. Walaupun mengalami kesulitan tetapi tetap mempertahankan keyakinan, akidah dan pendirian.

Muslimin yang dirahmati Allah,

Ulama telah membahagikan hijrah kepada tiga bahagian :

Pertama : Hijrah Al-Hammah iaitu hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawarah. Hijrah ini hanya berlaku sekali sahaja di dalam Islam, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maksudnya :

"Dari Ibni Abbas Radiallahuanhuma katanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda : Tiada hijrah selepas pembukaan Mekah tetapi yang masih berterusan ialah jihad dan niat". (Riwayat Al-Imam Al-Bukhari)

Kedua : Hijrah Ad-Da'imah iaitu berpindah dari negara yang mengancam akidah seseorang Islam ke negara lain demi untuk menyelamatkan akidah dan keimanan serta mempertahankan agama. Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah An Nisaa' ayat 97-100 tafsirnya :

"Sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat semasa mereka sedang menganiaya diri sendiri kerana enggan berhijrah untuk membela Islam dan rela ditindas oleh kafir musyrik, mereka ditanya oleh malaikat dengan berkata : Apakah yang telah kamu lakukan mengenai agama kamu? Mereka menjawab : Kami dahulu ialah orang-orang yang tertindas dibumi. Malaikat bertanya lagi : Tidakkah bumi Allah itu luas yang membolehkan kamu berhijrah dengan bebas padanya? Maka orang-orang yang sedemikian itu keadaannya, tempat akhir mereka ialah neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu ialah seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali orang-orang yang lemah lagi uzur dari kaum lelaki dan perempuan serta kanak-kanak yang tidak berdaya upaya mencari helah untuk melepaskan diri dan tidak pula mengetahui sesuatu jalan untuk berhijrah. Maka mereka yang demikian sifatnya mudah-mudahan Allah memaafkan mereka dan ingatlah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian ia mati dalam perjalanan hijrahnya, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani".

Dari tafsiran ayat tersebut menunjukkan bahawa setiap Muslim hendaklah mempunyai persediaan dari berbagai aspek seperti aspek keimanan, daya tahan dan daya juang untuk mempertahankan akidah dan agama mereka. Walaupun terpaksa berhijrah buat sementara sebagai langkah untuk mencari kekuatan dan kemantapan untuk meneruskan jihad. Islam tidak merelakan umatnya berpeluk tubuh dan berserah kepada keadaan semata-mata tetapi memerintahkan umatnya berusaha dan berikhtiar.

Perlu juga diingat, hijrah itu bukanlah bertujuan untuk melarikan diri, bukan pula perpindahan semata-mata dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi berhijrah dan menjauhkan diri dari tempat yang penuh dengan kemusyrikan menuju ke tempat yang akan memancarkan cahaya kebenaran.

Manakala hijrah yang ketiga pula ialah hijrah Al-Qulub Wadhamahir iaitu hijrah hati, keimanan dan keyakinan dengan cara meningkatkan iltizam kepada Islam. Berusaha mensucikan hati, menambah keimanan, mendalami kefahaman mengenai Islam, yang dengan demikian, peningkatan ke arah keimanan, berilmu dan beramal akan terus berkembang. Inilah kemajuan yang sebenar iaitu hijrah menukar keadaan ke arah yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah dan merubah keadaan agar lebih beriman, berilmu dan berakhlak dengan ajaran Islam. Hijrah seperti inilah yang utama dan wajib dilakukan oleh setiap individu Muslim yang mukallaf. Allah Subhanahu Wata'ala berfirman dalam Surah Al A'laa ayat 14-15 tafsirnya :

"Sesungguhnya berjayalah orang yang setelah menerima peringatan, berusaha membersihkan diri dengan taat dan amal soleh. Dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhan-Nya serta mengerjakan sembahyang".

Oleh yang demikian, bersempena kedatangan Tahun Baru Hijrah ini marilah kita sama-sama muhasabah diri, bertaubat nasuha dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wata'ala dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Sebagai tanda kesyukuran dengan ketibaan tahun baru hijrah 1430 ini, marilah kita hadir ke masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat ibadat di negara ini pada petang hari Ahad malam Isnin 28 Disember 2008 bagi sama-sama Membaca Doa Akhir Tahun 1429 Hijrah dan Membaca Doa Awal Tahun 1430 Hijrah dengan harapan mudah-mudahan kita dapat melakukan hijrah dengan lebih baik lagi daripada tahun yang sudah dan mudah-mudahan kita semua akan dapat bekerjasama untuk membangun bangsa, agama dan negara dengan petunjuk dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wata'ala. Amin Ya Rabbal'alamin.

Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah At Taubah ayat 20 tafsirnya :

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah dan mereka itulah orang-orang yang berjaya".

(KHUTBAH JUMAAT 26-12-2008)
TAHUN BARU HIJRAH

Muslimin yang dirahmati Allah,

MARILAH kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wata'ala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala apa jua larangan-Nya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan beriman serta selamat di dunia dan di akhirat.Muslimin yang dirahmati Allah,Beberapa hari sahaja lagi kita akan melangkah ke tahun baru 1430 Hijrah. Sebagaimana kelazimannya pada setiap tahun, kita di Negara Brunei Darussalam ini akan mengadakan Majlis Sambutan Awal Tahun Hijrah, khususnya peringkat negara dan diikuti pula seterusnya oleh kementerian-kementerian serta jabatan-jabatan kerajaan dan juga pihak-pihak swasta dan orang ramai atau orang-orang persendirian dengan berbagai-bagai aktiviti-aktiviti keagamaan dan kerohanian.Tetapi persoalannya sekarang apakah dengan mengadakan majlis sedemikian sudah mencukupi untuk mencapai maksud hijrah tersebut? Kerana yang penting ialah pengajaran dan iktibar daripada peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dihayati dan dijadikan iktibar dan amalan dalam hidup kita sebagai umat Islam dan dengan cara demikian sahajalah kita menjadi umat contoh, mulia dan maju dalam semua aspek kehidupan.Cuba kita renung peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat dan pengikut-pengikut Baginda dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawarah yang telah membuka lembaran sejarah yang paling agung, bukan sahaja dalam perkembangan agama Islam tetapi juga pada tamadun manusia keseluruhannya. Kerana dengan adanya hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka terbentuklah negara Islam pertama di Madinah yang melahirkan satu umat yang bersatu padu, bersaudara, dihormati dan menjadi contoh bahkan dapat melahirkan kemakmuran yang dinikmati oleh rakyatnya secara adil dan saksama. Sementara dari segi muamalat (jualbeli) pula,� amalan riba, penipuan dan kezaliman telah diharamkan. Tetapi segala kegiatan ekonomi yang halal dan bertepatan dengan ajaran Islam dalam perdagangan dan penternakan pula adalah digalakkan.Peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah banyak memberikan pengajaran yang amat berharga dan ianya adalah warisan yang tidak ternilai harganya untuk umat Islam dalam usaha melahirkan 'Baldatun Tayyibatun Warabbun Ghafur' iaitu negara aman makmur dan mendapat keampunan serta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wata'ala.

Antara pengajaran yang dapat diambil dari peristiwa tersebut ialah kesabaran dan ketekunan hati mempertahankan cita-cita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan contoh bagaimana seharusnya kaum Muslimin mempertahankan cita-cita dan menegakkan dakwah Islamiah. Walaupun mengalami kesulitan tetapi tetap mempertahankan keyakinan, akidah dan pendirian.

Muslimin yang dirahmati Allah,

Ulama telah membahagikan hijrah kepada tiga bahagian :

Pertama : Hijrah Al-Hammah iaitu hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawarah. Hijrah ini hanya berlaku sekali sahaja di dalam Islam, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maksudnya :

"Dari Ibni Abbas Radiallahuanhuma katanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda : Tiada hijrah selepas pembukaan Mekah tetapi yang masih berterusan ialah jihad dan niat". (Riwayat Al-Imam Al-Bukhari)

Kedua : Hijrah Ad-Da'imah iaitu berpindah dari negara yang mengancam akidah seseorang Islam ke negara lain demi untuk menyelamatkan akidah dan keimanan serta mempertahankan agama. Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah An Nisaa' ayat 97-100 tafsirnya :

"Sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat semasa mereka sedang menganiaya diri sendiri kerana enggan berhijrah untuk membela Islam dan rela ditindas oleh kafir musyrik, mereka ditanya oleh malaikat dengan berkata : Apakah yang telah kamu lakukan mengenai agama kamu? Mereka menjawab : Kami dahulu ialah orang-orang yang tertindas dibumi. Malaikat bertanya lagi : Tidakkah bumi Allah itu luas yang membolehkan kamu berhijrah dengan bebas padanya? Maka orang-orang yang sedemikian itu keadaannya, tempat akhir mereka ialah neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu ialah seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali orang-orang yang lemah lagi uzur dari kaum lelaki dan perempuan serta kanak-kanak yang tidak berdaya upaya mencari helah untuk melepaskan diri dan tidak pula mengetahui sesuatu jalan untuk berhijrah. Maka mereka yang demikian sifatnya mudah-mudahan Allah memaafkan mereka dan ingatlah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian ia mati dalam perjalanan hijrahnya, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani".

Dari tafsiran ayat tersebut menunjukkan bahawa setiap Muslim hendaklah mempunyai persediaan dari berbagai aspek seperti aspek keimanan, daya tahan dan daya juang untuk mempertahankan akidah dan agama mereka. Walaupun terpaksa berhijrah buat sementara sebagai langkah untuk mencari kekuatan dan kemantapan untuk meneruskan jihad. Islam tidak merelakan umatnya berpeluk tubuh dan berserah kepada keadaan semata-mata tetapi memerintahkan umatnya berusaha dan berikhtiar.

Perlu juga diingat, hijrah itu bukanlah bertujuan untuk melarikan diri, bukan pula perpindahan semata-mata dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi berhijrah dan menjauhkan diri dari tempat yang penuh dengan kemusyrikan menuju ke tempat yang akan memancarkan cahaya kebenaran.

Manakala hijrah yang ketiga pula ialah hijrah Al-Qulub Wadhamahir iaitu hijrah hati, keimanan dan keyakinan dengan cara meningkatkan iltizam kepada Islam. Berusaha mensucikan hati, menambah keimanan, mendalami kefahaman mengenai Islam, yang dengan demikian, peningkatan ke arah keimanan, berilmu dan beramal akan terus berkembang. Inilah kemajuan yang sebenar iaitu hijrah menukar keadaan ke arah yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah dan merubah keadaan agar lebih beriman, berilmu dan berakhlak dengan ajaran Islam. Hijrah seperti inilah yang utama dan wajib dilakukan oleh setiap individu Muslim yang mukallaf. Allah Subhanahu Wata'ala berfirman dalam Surah Al A'laa ayat 14-15 tafsirnya :

"Sesungguhnya berjayalah orang yang setelah menerima peringatan, berusaha membersihkan diri dengan taat dan amal soleh. Dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhan-Nya serta mengerjakan sembahyang".

Oleh yang demikian, bersempena kedatangan Tahun Baru Hijrah ini marilah kita sama-sama muhasabah diri, bertaubat nasuha dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wata'ala dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Sebagai tanda kesyukuran dengan ketibaan tahun baru hijrah 1430 ini, marilah kita hadir ke masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat ibadat di negara ini pada petang hari Ahad malam Isnin 28 Disember 2008 bagi sama-sama Membaca Doa Akhir Tahun 1429 Hijrah dan Membaca Doa Awal Tahun 1430 Hijrah dengan harapan mudah-mudahan kita dapat melakukan hijrah dengan lebih baik lagi daripada tahun yang sudah dan mudah-mudahan kita semua akan dapat bekerjasama untuk membangun bangsa, agama dan negara dengan petunjuk dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wata'ala. Amin Ya Rabbal'alamin.

Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah At Taubah ayat 20 tafsirnya :

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah dan mereka itulah orang-orang yang berjaya".

(Khutbah Jumaat bertarikh: 26-12-2008