Thursday, September 22, 2016

WAHABI (Bahagian II)Di antara pegangan sesat lagi bahaya yang telah dibawa oleh golongan Wahabi ini adalah seperti:
1.     Memfatwakan bahawa orang-orang di Mekah ramai yang kafir dan melakukan maksiat kerana mereka membolehkan berdoa dan bertawassul di hadapan makam Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, para anbiya’ yang lain, malaikat dan para wali Allah, mengharamkan perbuatan menziarahi makam Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, menegah umat Islam daripada berselawat ke atas Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, membakar kitab Dala’il al-Khairat iaitu sebuah kitab yang banyak mengandungi ucapan selawat ke atas Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, menganggap Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam tidak lebih seperti utusan manusia biasa yang di utuskan oleh seorang pemerintah bagi menyampaikan sesuatu perkhabaran kepada rakyat dibawah jajahannya, menganggap sesat umat Islam yang tidak mengikut aliran mereka, serta banyak lagi.

Dari riwayat ini dapat difahami bahawa Muhammad bin Abdul Wahab pada permulaan fatwa-fatwanya banyak mengkafirkan orang yang tidak mahu mengikut fatwanya. Ahli Sunnah wal Jamaah berpendapat bahawa menziarahi makam Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam adalah satu perbuatan yang digalakkan dalam Islam sebagai tanda penghormatan kita kepada seorang pemimpin teragong, pembawa rahmat, pembawa obor Tuhan dan penyelamat manusia ke arah kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kita sendiri berselawat ke atas Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam setiap kali menunaikan sembahyang dan selawat kita akan sampai kepada baginda dan dijawab oleh baginda. Ini dapat dilihat dalam sebuah hadits riwayat Imam ad-Daruquthni dari Hathib katanya, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
مَنْ زَارَنِى بَعْدَ مَوْتِى فَكَأَنَّمَا زَارَنِى فِى حَيَاتِى
Maksudnya:
Siapa yang menziarahiku selepas wafatku maka itu seolah-olah dia menziarahiku semasa hidupku.
Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam Surah al-Ahzab ayat 56 tafsirnya:
Sesungguhya Allah dan malaikat-malaikatNya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya serta ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan.

2.   Mengharamkan pergi ziarah ke kubur. Perjalanan ke kubur itu di anggap maksiat yang wajib dilarang. Mereka juga mengatakan bahawa tidak boleh mengqasarkan atau menjama’ sembahyang dalam perjalanan yang bertujuan untuk ziarah ke kubur kerana perjalanan itu maksiat. Ahli Sunnah wa Jamaah berpendapat ziarah ke kubur itu adalah suatu yang digalakkan apa lagi ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. Memang pada suatu ketika Rasulullah pernah menegah umat Islam dari menziarahi kubur, tetapi setelah iman umat Islam mantap, baginda kemudian mengalakkannya sebagai suatu cara untuk menimbulkan keinsafan dalam diri. Galakan ini terbukti dalam sebuah hadits riwayat Imam Ahmad dari Sulaiman bin Buraidah dari bapanya berkata,  Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
 كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا
Maksudnya:
Aku pernah melarang kamu daripada menziarahi kubur, tetapi sekarang pergilah menziarahnya.
Dan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Sulaiman bin Buraidah dari bapanya berkata:
كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ، وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلاَحِقُونَ أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ.
Maksudnya:
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka apa yang mesti mereka kerjakan apabila mereka hendak ziarah kubur. maka salah seorang dari mereka membaca doa sebagaimana riwayat Abu Bakar: “Selamat sejahtera ke atas kamu wahai ahli-ahli kubur". Dan dalam riwayat Zuhair: "selamat sejahtera ke atas kamu wahai ahli-ahli kubur dari kalangan muslimin dan mu’minin dan kami Insya Allah akan menyusul kamu semua. saya memohon kepada Allah bagi kami dan bagi kamu al-'Afiyah (keselamatan).

3.    Kubah di atas perkuburan sahabat-sahabat Rasulullah yang berada di Ma’la (Mekah) di Baqi' dan Uhud (Madinah) semuanya diruntuhkan oleh golongan wahabi. Hanya kubah di atas makam Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam yang tidak diruntuhkan kerana khuatirkan protes dari dunia Islam.
Sedangkan Ahli Sunnah wal Jama’ah bahkan umat Islam diseluruh dunia tidak berfahaman begitu. Mereka berpendapat bahawa makam para nabi, para aulia, para ulama, orang yang mati syahid boleh dibuatkan kubahnya sehingga mudah diketahui oleh orang yang datang berziarah.

4.   Golongan Wahabi juga melarang orang-orang dari mempelajari sifat-sifat dua puluh bagi Allah. Golongan Wahabi menciptakan satu pengajian Tauhid secara baharu yang belum pernah ada sebelumnya baik pada zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam atau pada zaman para sahabat baginda. Pengajian Tauhid itu dinamakannya Tauhid Rububiyah, dan Tauhid Uluhiyah. Tauhid Rububiyah ialah tauhid orang kafir atau “Tauhid orang syirik”. Sementara Tauhid Uluhiyah ialah tauhid orang mu’min, tauhid orang Islam seperti kaum Wahabi. Yang hairannya bagaimana pula orang syirik mempunyai ilmu Tauhid. Adakah para sahabat dahulu pernah menamakan orang syirik sebagai umat tauhid? Bukanlah syirik dan tauhid itu dua hal yang berlawanan.

5.  Dilarang melagukan azan. Sebelum golongan Wahabi masuk ke Mekah, Mu’azzin (bilal) melagukan azan di menara Masjidil Haram dengan suara dan lagu yang indah. Tidak boleh mengadakan perayaan Maulidur Rasul seperti yang diadakan di lain-lain negara Islam pada bulan Rabiulawal setiap tahun Hijrah kerana menganggap itu adalah bid’ah, juga dianggap bid’ah ialah mengadakan sambutan Isra’ Mi’raj pada malam 27 Rejab setiap tahun. Tidak boleh melakukan zikir  لا إله إلا الله ,  sesudah sembahyang. Tidak boleh membaca Qunut dalam sembahyang Subuh, dan banyak lagi perkara-perkara yang berlawanan dengan amalan-amalan Ahli Sunnah wal Jama’ah.

(Dipetik dari majalah al-Huda, 2015M/1436H, terbitan Pusat Da’wah Islamiah)

WAHABI (Bahagian 1)Perkataan ‘Wahabi’ adalah satu kata nama yang dinisbahkan kepada satu aliran yang diasaskan oleh Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab bin Sulaiman bin Ali  iaitu pada kurun ke-18 Masihi di Najd (sebelah timur kota Madinah). Beliau berasal dari Bani Tamim. Mula-mula ia belajar agama di Mekah dan Madinah. Di antara gurunya di Mekah ialah Syeikh Muhammad Sulaiman al-Kurdi, Syeikh Abdul Wahab (bapanya sendiri) dan abangnya Syeikh Sulaiman bin Abdul Wahab. Kesemua mereka ini tergolong dari ulama Ahli Sunnah wal Jama’ah.
Dikatakan bahawa Muhammad bin Abdul Wahab ketika mudanya banyak membaca karangan ibnu Taimiyyah. Oleh kerana itu beliau banyak dipengaruhi oleh fahaman Ibnu Taimiyyah. Jarak Masa keduanya lebih kurang 478 tahun. Setelah mencapai usia dewasa, Muhammad bin Abdul Wahab telah pergi ke Mekah menunaikan ibadah Haji. Ini berbeza dengan  Muhammad Abduh di Mesir iaitu seorang penganut fahaman Ibnu Taimiyyah juga, sama dengan Ibnu Taimiyyah sendiri tidak pernah menunaikan haji.  Muhammad bin Abdul Wahab kemudian datang lagi ke Mekah dan Madinah bagi kali keduanya untuk menuntut ilmu di sana dalam tempoh yang agak lama. Pada masa inilah beliau memerhatikan amal  ibadah orang Islam yang pada fahamannya berlainan dari syari’at Islam. Kemudian beliau berpindah ke Basrah, dan mengeluarkan fatwanya yang ganjil-ganjil. Tetapi ia segera di usir oleh penguasa Basrah. Ia kemudian mengeluarkan pula fatwanya yang ganjil itu di negerinya sendiri, Ainiyah. Raja negeri itu yang bernama Utsman bin Ahmad bin Makmur mulanya ingin menolongnya, tetapi setelah  mendengar fatwa-fatwanya lalu mengusirnya bahkan berusaha membunuhnya.
Apabila gagal di Ainiyah, beliau pergi ke Dariyyah. Raja di Dariyyah bernama Muhammad bin Sa’ud adalah orang yang bertanggungjawab menolong Muhammad bin Abdul Wahab menyiarkan fatwa-fatwanya. Ini kerana dua orang “Muhammad” ini mempunyai kepentingan yang berlainan. Muhammad bin Abdul Wahab memerlukan seorang penguasa yang dapat membantu menyiarkan fahamannya yang baru itu, sementara Muhammad bin Sa’ud pula memerlukan seorang ulama yang dapat mengisi fikiran dan jiwa rakyatnya dengan ideologi yang keras demi untuk mengukuhkan pemerintahan dan kekuasaannya.
Kemunculan da’yah Muhammad bin Abdul Wahab bermula pada tahun 1153H manakala da’yahnya pula telah mula tersebar pada tahun 1160H. Gerakkan ini telah bermula di Nadj, iaitu di antara persetujuan dan kerjasama antara Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Sa’ud.
Muhammad bin Abdul Wahab telah berusaha menyebarkan da’yahnya dengan mengirim surat kepada para ulama dan umara (penguasa) beberapa buah negeri di Tanah Arab termasuklah Riyadh, al-Ihsa, al-Haramain, Mesir, Syria, Iraq, India, Yaman dan lain-lain. Dalam surat yang dikirimkan tersebut, beliau menjelaskan tentang bahaya syirik (pada pandangan beliau) yang mengancam negara Islam di seluruh dunia. Dalam surat itu juga turut dinyatakan tentang bahaya bid’ah dan khurafat (menurut beliau). Diantara perkara-perkara bid’ah tersebut ialah seperti; berdoa dengan tawasul kepada nabi, para anbiya’ dan auliya, memohon syafaat nabi, membuat binaan di atas kubur dan banyak lagi.
Muhammad bin Abdul Wahab telah mendakwa bahawa matlamat yang ingin dicapai melalui aliran yang diasaskannya adalah untuk mensucikan konsep tauhid dan membebaskannya dari perkara khurafat dan kesyirikan. Namun hakikatnya Muhammad bin Abdul Wahab bukanlah seorang yang layak digelar mujaddid (pembaharu dalam ugama), bahkan beliau tidak lain hanyalah seorang penerus kepada wacana pemikiran ketauhidan yang telah diwacanakan oleh Syaikh Ibn Taimiyyah dan muridnya Ibn al-Qayyim dalam kitab karangannya. Dan ternyata mengikut ulama Ahli Sunnah wal Jamaah di zamannya bahawa wacana ini jelas terkeluar dari rangkaian ijma’ para ulama salaf salih sebelumnya. Wacana inilah yang cuba mahu didaur ulang oleh beliau. Bahkan dalam banyak perkara yang berhubung dengan soal aqidah,  Muhammad bin Abdul Wahab  telah bertindak lebih keras berbanding apa yang dinyatakan oleh Ibn Taimiyyah sendiri.
Ini terbukti dengan wujudnya fahaman dalam kalangan para pengikut Muhammad bin Abd wahab yang menganggap bahawa setiap negara Islam (dakwah Islamiyah)  yang tidak menerima da’wah (ajaran) mereka adalah negara yang syirik dan kufur, manakala para ulama di dalam negara tersebut pada pandangan mereka adalah jahil dalam urusan ugama dan ilmu-ilmu Islam. Fahaman yang dibawa oleh mereka ini sebenarnya bukan sekadar berkisar pada gerakkan da’wah semata-mata bahkan mereka turut menghunus pedang untuk memerangi golongan muslimin yang menentang mereka dan menganggap golong yang menentang mereka tersebut sebagai golongan mungkar yang wajib diperangi.
Pemikiran seperti di atas sangat bertentangan dengan pendekatan para ulama lain yang hidup sezaman dengan Muhammad bin Abd Wahab seperti Syaikh Syah Waliyyuh ad-Dehlawi, Syaikh Muhammad Hayat as-Sindi, Syaikh at-Tahanawi, al-Hindi dan al-‘Allamah Muhammad bin Ismail al-Sa’ani yang telah melaksanakan da’wah kepada msyarakat Islam di wilayah masing-masing dengan begitu lunak dan bijaksana tanpa sekali-kali mengkafirkan mana-mana umat Islam yang tidak mengikut da’wah mereka.
(Dipetik dari majalah al-Huda, 2015M/1436H, terbitan Pusat Da’wah Islamiah)