Thursday, November 10, 2016

Keganasan Bukan Jihad (Bahagian II)Jihad Dalam Konteks Dunia Moden
Jika kita lihat dalam konteks era globalisasi pada masa kini, istilah Jihad ini sering disalaherti dan disempitkan dengan kekerasan, kekejaman dan teror. Persepsi negatif ini timbul berikutan sikap segelintir Muslim yang terlibat melakukan pengeboman dan serangan berani mati di tempat-tempat awam atas nama jihad dan Islam. Gelaran seperti teroris,fundamentalis dan pelbagai dakwaan yang lainnya jelas memberi kesan buruk kepada umat Islam seluruh dunia. Hanya kerana tindakan tidak berperikemanusiaan segelintir pihak-pihak ekstremis tersebut, kesemua umat Islam dan agama Islam itu tersendiri terpalit dengan fitnah dan persepsi yang negatif. Sikap segelintir ektremis dan teroris yang melakukan kekerasan atas nama agama Islam ini sebenarnya hanyalah kerana ingin mencapai agenda politik (political agenda) semata-mata dan langsung tidak mewakili atau melambangkan Islam sepertimana yang didakwa. Yang salah disini, bukanlah ajaran Islam akan tetapi individu itu sendiri yang secara jelas tidak mengamalkan ajaran agama Islam yang betul dan sebaliknya mengaku bertindak atas nama agama.
Dakwaan-dakwaan bahawa Islam tersebar melalui ancaman keganasan dan peperangan adalah satu persepsi yang tidak adil terutama daripada masyarakat dan media Barat. Mereka berpendapat bahawa agama Islam telah mempromosikan keganasan melalui ayat-ayat al-Qur’an dan sorotan sejarah-sejarah peperangan Islam terdahulu. Ini terlahir daripada kesalahan intepretasi (misinterpretation), kesalahfahaman (misconception) mengenai ayat-ayat jihad dan tuduhan ini sama sekali tidak berasas. Sebaliknya, ayat-ayat jihad di dalam al-Qur’an memerlukan pemahaman yang teliti dan lebih terbuka. Intepretasi-intepretasi mengenai jihad yang telah dicemari oleh segelintir pihak dan media-media Barat mestilah diperbetulkan.
Bukankah Islam itu rahmat seluruh alam? Sepertimana dalam ayat ini, bukankah Allah Subhanahu wa Ta’ala juga membenci orang-orang yang melampaui batas? Perkataan Islam itu sendiri berasal dari perkataan salam yang bererti damai. Islam adalah agama kedamaian.
Oleh yang demikian, jihad yang diperintahkan oleh al-Qur’an tidak selari langsung dengan tindakan keganasan dan perkara tersebut adalah termasuk dalam perkara yang melampaui batas. Malah, dalam Islam sendiri melarang perbuatan membenci, berbunuh-bunuhan dan memerangi orang bukan Islam yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam sepertimana tafsir dalam ayat ini dan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam Surah al-Mumtahanah, ayat 9, tafsirnya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama (kamu) dan tidak  mengusir kamu dari kampong halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang adil.”
Bahkan orang bukan Islam yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam (ahli dzimmi) memiliki kehormatan dan hak yang perlu dipenuhi sepertimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam at-Thabarani, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Siapa yang menyakiti orang dzimmi, dia juga menyakitiku, dan siapa yang menyakitiku, dia juga menyakiti Allah
Perkembangan agama Islam itu bukanlah melalui pembunuhan dan kekerasan terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi. Ini telah dijelaskan dalam ayat 190 dalam Surah al-Baqarah diatas. Bahkan didalam al-Qur’an juga meletakkan garis panduan yang jelas sepertimana dalam Surah al-Baqarah, ayat 256, tafsirnya: Tidak ada paksaan dalam (memeluk) agama (Islam).
Pihak-pihak yang membuat dakwaan ini ‘terlupa’ untuk melihat ayat-ayat al-Qur’an dan sejarah Islam lain yang bersifat mahabbah dan bertoleransi terhadap ahli dzimmi.
Oleh yang demikian, sebagai umat Islam kita juga berperanan untuk lebih memahami konteks jihad yang sebenar di dalam al-Qur’an agar kita dapat menangkis segala fitnah dan kesalah-fahaman yang negatif ini. Segala konflik-konflik keganasan dan kekerasan yang berlaku pada masa kini sebenarnya bukanlah isu agama tetapi ia lebih cenderung kepada isu global yang diunsuri hal-hal politik yang semakin rumit.

(Dipetik dari majalah al-Huda: bil 133 April 2016M/1437H, terbitan Pusat Da’wah Islamiah)

Keganasan Bukan Jihad (Bahagian 1)
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Tafsirnya:
Dan perangilah pada jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas.
Ayat 190 dalam Surah al-Baqarah ini adalah ayat mengenai peperangan secara umum yang pertama diturunkan selepas firman Allah Subhanahu wa Ta’ala  tentang diizinkan peperangan dalam Surah al-Hajj ayat 39,tafsirnya: Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang (Islam) yang diperangi disebabkan mereka itu telah dizalimi.
 Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkenaan dengan “Perdamaian di Hudaibiyyah”, iaitu ketika Rasulullah Shalllallahu ‘alaihi wasallam dihalang oleh kaum Quraisy untuk memasuki Baitullah. Adapun isi perdamaian tersebut antara lain agar kaum muslimin menunaikan umrah pada tahun berikutnya. Ketika Rasulullah beserta para sahabat mempersiapkan diri untuk melaksanakan umrah tersebut sesuai dengan perjanjian, para sahabat khuatir kalau-kalau orang Quraisy tidak menepati janjinya, bahkan memerangi dan menghalangi mereka masuk ke Masjidilharam, padahal kaum Muslimin enggan berperang pada bulan haram. Maka turunnya ayat ini membenarkan berperang untuk membalas serangan musuh.
Tafsir al-Mishbah menjelaskan perintah perangilah pada jalan Allah pada ayat 190 ini adalah melakukan perang selama peperangan itu di jalan Allah, yakni untuk menegakkan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa serta kemerdekaan dan kebebasan yang sejalan dengan tuntutan agama.
Ibnu ‘Abbas, Umar bin Abdul Aziz dan Mujahid berpendapat ayat ini bersifat muhkamah yakni perangilah orang-orang yang keadaannya memerangi kamu tetapi janganlah kamu melampaui batas sehingga membunuh kaum perempuan, anak-anak, para pendeta dan orang-orang yang seperti mereka (kecuali kalau mereka memerangi kaum muslimin). Ini kerana perang tidak dilakukan oleh kaum perempuan, anak-anak dan orang-orang seperti mereka iaitu; para pendeta, zamna (orang-orang sakit), orang-orang tua, kaum buruh dan sebagainya. Inilah yang diwasiatkan oleh Abu Bakar as-Shiddiq kepada Zaid bin Abu Sufyan ketika diutus ke Syam.
 Sebilangan ulama berpendapat, maksud dari firman Allah Subhanahu wa Ta’ala ini adalah untuk tidak melampaui batas dalam berperang dan tidak berperang kerana selain Allah seperti kerana fanatisme atau mencari populariti. Akan tetapi, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, yakni sesuai dengan agama untuk meninggikan kalimah Allah.

 Definisi Jihad
Dari segi bahasa, istilah perang juga selalunya diertikan dengan perkataan jihad yang berasal daripada bahasa Arab iaitu jahada (جَهَدَ)  dan ia bermaksud kesusahan atau kepayahan, keras, kuat dan bersungguh-sungguh. Jihad mempunyai makna yang luas, maka jihad itu bermaksud mencurahkan segala usaha dan tenaga agar dapat menghancurkan apa jua yang menghalang.
Dalam Mushaf Brunei Darussalam Dan Terjemahannya, jihad diertikan sebagai berperang untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah, memerangi hawa nafsu yang dinamakan oleh ulama Salaf dengan Jihadulakbar iaitu jihad yang terbesar, berjihad dengan harta iaitu menggunakan harta pada jalan kebajikan yang memberikan manfaat kepada agama dan umat seluruhnya serta berjihad untuk memerangi yang bathil dan menegakkan kebenaran. Bahkan konteks ayat-ayat jihad didalam al-Qur’an mengandungi pemahaman yang luas yang mana antaranya merangkumi semua maksud dan inisiatif untuk menegakkan Islam dan melindungi umat Islam, memerangi nafsu, mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan lain-lainnya. Antara bentuk-bentuk jihad adalah jihad menghadap orang kafir, munafiq, zalim, jihad terhadap hawa nafsu dan jihad terhadap syaitan. Bahkan jihad merupakan perjuangan pemikiran untuk melawan kejahilan.
Sememangnya jihad adalah salah satu perintah dan syariat Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam al-Qur’an. Bahkan kepentingan jihad terhadap perkembangan agama Islam adalah satu perintah yang tidak dapat dinafikan dan ianya wajib ditaati .