Tuesday, September 13, 2011

MAJLIS TA'ARUF BERSAMA PESERTA MABIMS

Semalam iaitu pada 12hb September 2011,berlangsung Majlis Ta'aruf bersama peserta MABIMS bertempat di Dewan Pusat Da'wah Islamiah.. Adapun peserta MABIMS semua nya 41 orang... Majlis tadi di pengerusikan oleh Ustazah Dk Norhayati binti Pg Kasharan dan Ustazah Hajah Rogayah binti BPKDP Hj Abd Wahid. Kemudian majlis diteruskan dengan Tazkirah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Abdul Aziz.

peserta wanita MABIMS


Makan Malam sebelum Majlis dmulakan

Ustaz Aziz menyampaikan Tazkirah
Peserta2 MABIMS
Saturday, September 03, 2011

ATURCARA PROGRAM MUHIBBAH DA'IE MABIMS KALI PERTAMA (RINGKASAN)


Program ini tidak dibukakan kepada orang ramai, hanya peserta yang di jemput sahaja
 
ISNIN 12.09.2011

Ketibaan Peserta:-
·          Republik Singapura
·          Republik Indonesia
·          Republik Malaysia


SELASA 13.09.2011

·          Taklimat Metodologi Dakwah di Negara Brunei Darussalam oleh Awang Abd. Aziz bin Haji Abd Kahar 

·          Majlis Pembukaan Rasmi
Tetamu Kehormat :
Yang Berhormat, Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman; 
Menteri Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam.

·          Ceramah Khas oleh Yang Berhormat Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama Dr Ustaz Haji Mohd Zain bin Haji Serudin  

·          Bengkel Perbandingan Agama.
Fasilitator: Awang Haji Mail bin Besar


RABU 14.09.2011

·          Bengkel Kepelbagaian Aliran Agama Islam : Wakil dari Republik Indonesia.

·          Bengkel Kefahaman Dakwah kepada non-Muslim : Wakil dari Negara Malaysia.

·          "Tazkirah" oleh wakil dari Negara Brunei Darussalam : Awang Muskrisman Safari bin Haji Mustapa


KHAMIS 15.09.2011

·          Bengkel metodologi dakwah : Pengislaman Republik Singapura : Wakil dari Republik Singapura.

·          Aktiviti Dakwah bermula 2.00 petang : Berdakwah kepada belia-belia di premis-premis Perniagaan Gadong.

JUMAAT 16.09.2011

·          Kuliah Subuh disampaikan oleh wakil peserta dari Negara Brunei Darussalam : Awg Ali Hassan bin Mohd Said.

·          Senaman pagi dan tracking di Taman Rekreasi Tasik Lama bersama Yang Mulia, Awang Haji Harun bin Haji Junid, Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Ugama.

·          Majlis Ta'aruf  bersama Persatuan Nur Islam (PNI) Brunei Muara.

·          "Tazkirah" oleh wakil peserta dari Republik Singapura

·          Ziarah dakwah ke rumah-rumah di Kg Bebuloh


SABTU 17.09.2011 (Daerah Temburong)

·          Ramah mesra bersama Persatuan Saudara-Saudara Baru Temburong (PESAT)

·          Lawatan ke Outward Bound Brunei Darussalam (OBBD)

·          Berdakwah ke Rumah Panjang (Temburong)


AHAD 18.09.2011 (Daerah Tutong)

·          Kuliah Subuh disampaikan oleh wakil peserta dari Republik Indonesia

·          Ramah mesra bersama Persatuan Saudara-Saudara Baru Tutong (PESATU)

·          Berdakwah ke Kg, Ukong


ISNIN 19.09.2011 (Daerah Belait)
·          Kuliah Subuh  disampaikan oleh wakil peserta dari Negara Malaysia.

·          Kerja amal/Kemasyarakatan

·          Ramah mesra bersama Persatuan Sinar Islam (PSI) dan Sukan ria di Padang Sekolah Sultan Ahmad Tajudin, Kuala Belait.

·          "Tazkirah" oleh wakil peserta dari Republik Indonesia.


SELASA 20.09.2011 

·          Kuliah Subuh disampaikan oleh wakil peserta dari Republik Singapura.

·          Lawatan ke rumah bantuan Pusat Da'wah Islamiah di Kg Sungai Bakong.

·          Majlis Pertandingan Pidato Da'ie MABIMS bertempat di Pusat Da'wah Islamiah
Tetamu Kehormat :
Yang Mulia, Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Mohd Yussof, Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Ugama.

·          Ramah Mesra dan Makan Malam Bersama:
Yang Mulia, Dato Paduka Awang Haji Md. Mahdi bin Pehin Orang Kaya DiGadong Seri Diraja Dato Laila Utama Haji Abd. Rahman, Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Ugama.


RABU 21.09.2011

·          Muzakarah Dakwah MABIMS di Pusat Da'wah Islamiah.

·          Majlis Penutupan Rasmi
·          Tetamu Kehormat :
Yang Mulia, Pengiran Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam.

·          Forum oleh wakil dari setiap anggota negara MABIMS

·          Persembahan lagu dakwah dari peserta MABIMS.