Monday, December 22, 2014

Jangan Meriahkan Perayaan Agama Lain Walau Sekadar Suka-Suka

Kemeriahan hari-hari perayaan yang disambut oleh penganut agama lain kadang-kadang menggamit sesetengah orang-orang Islam untuk turut sama meraikannya. Perlu kita sedar bahawa setiap perayaan agama lain yang diadakan itu bukan hanya sekadar sambutan semata-mata, tetapi juga sebagai memperingati sejarah perayaan tersebut yang tentunya mempunyai hubungkait dengan agamanya. Dalam kemeriahan menyambut perayaan seumpama itu wujud kepercayaan atau amalan yang tidak sesuai dan jelas ditolak oleh Islam. Kadang-kadang kepercayaan itu juga diselitkan dalam bentuk hiburan, dengan membawa maksud sama ada untuk memeriahkan suasana perayaan atau tujuan keagamaan yang tidak disedari.

Oleh kerana itu, orang-orang Islam perlu berhati-hati agar tidak mudah terikut-ikut dengan perayaan sedemikian yang langsung tidak ada kaitannya dengan Islam. Kerana yang ditakuti daripada perbuatan terikut-ikut ini adalah tasyabbuh (penyerupaan) yang tanpa disedari boleh menyentuh kesucian aqidah umat Islam sebagai contoh sempena perayaan hari Krismas, terdapat orang-orang Islam yang terdiri daripada kalangan kanak-kanak, para remaja dan orang-orang dewasa yang kelihatan memakai topi atau pakaian ‘Santa Claus’ atau pakaian ikon keagamaan mereka yang lain yang diedarkan oleh beberapa premis perniagaan bagi tujuan memeriahkan suasana perayaan tersebut.

Contoh dari segi penyerupaan yang lain pula ialah terdapat segelintir orang yang turut serta dalam party Halloween yang diadakan oleh kawan-kawan, sedangkan kita mengetahui bahawa perayaan tersebut langsung tiada kaitannya dengan Islam. Halloween yang juga dikenali sebagai All Hallows’ Eve atau Evening merupakan antara hari-hari perayaan orang bukan Islam. Ia disambut atau dirayakan pada 31 Oktober setiap tahun. Antara tujuan perayaan ini dirayakan adalah untuk menandakan kedatangan roh-roh orang mati melawat semula kediaman mereka dan wujudnya kepercayaan mengenai dengan hantu, tukang sihir, syaitan dan seumpamanya berkeliaran pada hari tersebut.

Persoalannya, apakah pandangan Islam mengenai perkara seumpama ini?

Orang Islam dilarang menyerupai amalan agama lain dalam perkara yang berkaitan dengan aqidah mereka.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar  Radhiallahu ‘anhuma, Rasulullah  Shallallhu ‘alaihi wasallam bersabda:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Maksudnya:Barangsiapa menyerupai (sesuatu) kaum, maka dia adalah daripada (golongan) mereka (kaum yang diserupainya itu).” (Hadits riwayat Abu Daud).

Di dalam kitab ‘Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abu Daud, disebutkan pendapat Imam al-Munawi dan al-‘Aqlami Rahimahumallah menyebutkan bahawa maksud tasyabbuh (penyerupaan) dengan seusatu kaum itu ialah sebagai berkelakuan dengan tingkah laku mereka, termasuk pakaian dan sebahagian perbuatan mereka.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapatlah difahami bahawa larangan tasyabbuh (penyerupaan) terhadap sesuatu kaum itu tidak hanya terhad pada perayaan keagamaan dan budaya mereka, bahkan orang-orang Islam perlu berhati-hati terhadap maksud penyerupaan tersebut. Umpamanya penyerupaan dari segi pakaian khusus pada sesuatu agama atau pakaian khusus yang menjadi kepercayaan sesuatu agama atau menjadi simbol perayaan sesuatu agama apa lagi jika dia suka atau berniat untuk menyerupai sesuatu agama itu.

Menyentuh mengenai penyerupaan dengan orang bukan Islam dari segi berpakaian yang menjadi lambang atau tanda khusus yang membezakan mereka dengan orang-orang Islam; tersebut di dalam kitab Raudhah ath-Thalibin susunan Imam an-Nawawi Rahimahullah, menurut pendapat yang shahih bahawa orang yang memakai qalansuwah al-Majus (topi kecil yang dipakai orang Majusi) di atas kepalanya, maka dihukumkan dia kufur.

Menurut Imam an-Nawawi Rahimahullah pula, memakai topi orang Majusi atau yang seumpamanya daripada pakaian-pakaian yang menunjukkan tanda atau symbol orang bukan Islam tidak menyebabkan kufur jika tidak disertai dengan niat.

Kesimpulan daripada perbahasan para ulama, pengarang Kitab Bughyah al-Mustarsyidin, as-Sayyid asy-Syarif ‘Abdurrahman bin Muhammad bin al-Husain bin ‘Umar Ba’lawi Rahimahullah mengatakan:

“Hasil dari apa yang disebut oleh para ulama mengenai dengan berpakaian dengan pakaian orang-orang kafir (ialah); sama ada seseorang itu berpakaian dengan pakaian mereka (orang kafir) kerana suka atau cenderung kepada agama mereka (orang kafir) dan berniat untuk menyerupai dengan mereka dalam simbol-simbol kekufuran, atau pergi bersama mereka (orang kafir) ke rumah-rumah ibadat mereka (orang kafir), maka menjadi kufurlah dia yang demikian itu dengan kedua perkara tersebut.

Dan sama ada dia tidak berniat sedemikian (tidak ada maksud hatinya untuk suka atau cenderung kepada agama kafir) bahkan maksud atau tujuannya hanya untuk tasyabbuh (penyerupaan) semata-mata dengan mereka pada simbol-simbol perayaan mereka atau sebagai penghubung kepada muamalah yang membolehkan (untuk) bersama mereka, maka orang tersebut berdosa.
Dan sama ada dia hanya sama dengan mereka (secara kebetulan sahaja) tanpa apa-apa maksud atau niat, maka hukumnya (adalah) makruh.”

Dari apa yang dikatakan oleh as-Sayyid asy-Syarif ‘Abdurrahman di atas dapat disimpulkan beberapa perkara, iaitu:
  1. Seseorang itu dihukumkan kufur (keluar dari agama Islam) jika dia berpakaian dengan pakaian agama (yang khusus bagi) orang kafir disebabkan dia suka atau cenderung kepada agama mereka dengan niat untuk menyerupai mereka pada simbol-simbol kekufuran mereka.
  2. Jika seseorang itu memakai pakaian orang kafir dengan tujuan menyerupai mereka pada simbol perayaan keagamaan mereka semata-mata tanpa ada perasaan suka atau cenderung pada agama mereka atau memakainya untuk membolehkannya bermuamalah bersama mereka, maka dia berdosa.
  3. Makruh hukumnya dia memakai pakaian orang kafir secara kebetulan sahaja, iaitu tanpa maksud atau niat tertentu.
Dari keterangan diatas, jelas bahawa larangan tasyabbuh (penyerupaan) dengan orang kafir itu ialah dari segi perkara yang menunjukkan simbol-simbol kekufuran sama ada tingkah laku, pakaian, perayaan dan yang seumpamanya yang boleh menjejaskan aqidah Islam.

Walau bagaimanapun, tasyabbuh (penyerupaan) pada perkara kebaikan tidaklah dilarang, begitu juga tasyabbuh (penyerupaan) pada tingkah laku positif selama mana ia tidak menjejaskan aqidah Islam dan tidak bercanggah dengan apa yang disyariatkan Islam.

Perkara ini ada disebut oleh asy-Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah Nafa’ullahu bih  ketika menjelaskan hadits yang melarang kaum lelaki daripada menyerupai kaum perempuan, begitu juga sebaliknya, Beliau berkata:

“Zahir lafaz (hadits yang melarang kaum lelaki menyerupai kaum perempuan dan sebaliknya) adalah celaan daripada perbuatan tasyabbuh (penyerupaan) pada semua perkara, akan tetapi yang diketahui daripada dalil-dalil lain bahawa yang dimaksudkan (celaan tersebut ialah) tasyabbuh pada pakaian, sebahagian sifat-sifat, tingkah laku (perbuatan) atau pergerakan dan yang seumpamanya, bukan (celaan tersebut pada) tasyabbuh dalam perkara-perkara yang baik.”

Sebagai kesimpulan, berhubung dengan perayaan orang-orang kafir ini, umat Islam dilarang untuk merayakan walaupun hanya dengan turut serta memeriahkan perayaan-perayaan keagamaan tersebut. Begitu juga dilarang menyerupai perbuatan-perbuatan khusus yang dilakukan ketika menyambut perayaan-perayaan keagamaan mereka serta dilarang memakai pakaian yang khusus pada sesuatu agama atau sesuatu agama yang menjadi kepercayaan sesuatu agama atau menjadi simbol perayaan sesuatu agama kerana ditakuti boleh menjejaskan aqidah umat Islam.

Wallahu’alam

(
Sumber: Irsyad Hukum 2011, Jabatan Mufti Kerajaan. Jabatan Perdana Menteri)